Kalkulačka Quadro
Barevný svět pro naše děti

Semináře / školení / workshopy

Zveme Vás na školení Public relations školského zařízení

Přednáší:Ing. Bartková Lenka
Datum konání:29. 11. 2016 v čase 8:00 – 16:00
Místo konání:Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci
Šlechtitelů 21
783 71 Olomouc
Cena:1200 Kč
(Školení je možno získat zdarma výměnou 20.000 bodů v rámci věrnostního programu Insgraf)

Seminář je určen pro paní ředitelky a pány ředitelé škol a školských zařízení, jejich zástupce, či učitelé/učitelky, kteří se v rámci svého kariérního postupu na danou funkci připravují.

Seminář je akreditován v rámci DVPP - MŠMT - čj. 15593/2016-2-473

Program semináře:

8:00 – 8:30Prezentace účastníků.
8:30 – 10:00Východiska komunikace s veřejností – Veřejné mínění, podniková identita, image (Kdo je veřejnost a co ovlivňuje veřejné mínění, 3 úhly pohledu na image školy, složky podnikové identity).
10:00 – 10:15Přestávka – Káva, čaj, minerálka.
10:15 – 11:00Jak komunikuje design: weby, název, slogany, značka, jednotný vizuální styl; jak komunikuje kultura: hodnoty, postoje, vzorce chování; jak komunikuje samotný produkt – co je kvalita vzdělávání.
Cílové skupiny školského zařízení, proč a jak s nimi komunikovat, proč je nutná specifická komunikace s každou cílovou skupinou.
11:00 – 11:30Oběd.
11:30 – 13:30Média relations – Jaká jsou cílová média, Jak, kdy a komu píšeme tiskovou zprávu. Struktura a obsah tiskové zprávy, na co si dát pozor při komunikaci s médii. Rozbor konkrétních příkladů webových stránek přihlášených účastníků.
13:30 – 13:45Přestávka – Káva, čaj, minerálka.
13:45 – 14:30Nové trendy v komunikaci s veřejností, aneb co dnes opravdu funguje – fenomén YouTube, Facebook – jako komunikační nástroj školy, obsahový marketing. Příkladové studie komunikace škol. Shrnutí problematiky.
14:30 – 14:45Přestávka – Káva, čaj, minerálka.
14:45 – 16:00Diskuze, předání certifikátů.
V rámci diskuze se zaměříme na krizovou komunikaci s rodiči, komunikační strategii, přípravu krizových scénářů.


Registrace k semináři zde: https://goo.gl/forms/5HLcfPL73pkpSkUc2

Informace o přednášejícím:

Jméno lektora: Ing. Bartková Lenka
Datum narození:26. 1. 1970
Vzdělání:VŠB-TU Ostrava – Ekonomie a řízení


Lektorka působí jedenáctým rokem jako odborný asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde mimo jiné přednáší předmět Public relations. V rámci své podnikatelské činnosti se věnuje vzdělávání dospělých (akreditace MŠMT), individuálnímu koučinku manažerů, poradenství v oblasti marketingu a public relations a na zakázku dělá průzkumy veřejného mínění. Je členem sdružení tiskových mluvčí veřejných vysokých škol CASPRIO, v letech 2007 – 2011 byla koordinátorem PR aktivit Fakulty tělesné kultury na UP v Olomouci, členkou redakční rady a předsedou ekonomické komise akademického senátu FTK UP.
Mezi její nejvýznamnější klienty v oblasti marketingového a mediálního poradenství patří paní ředitelka Letiště Pardubice Ing. Hana Šmejkalová a management Galerie Šantovka Olomouc.

Výběr z publikační činnosti:
BARTKOVÁ, L. Komunikace s veřejností veřejných vysokých škol v České republice. Prace naukowe Akademii im. J. Dlugosza w Czestochowie, 2011, roč. N, č. X, s. 221-234. ISSN 1505-4241.
BARTKOVÁ, L. Public relations and marketing consulting for the active lifestyle market. Teaching Programme. Univerzita v Lublani 2010.
BARTKOVÁ, L. Popularizace vědy, aneb jak napsat tiskovou zprávu, aby nám ji otiskli?. Vědeckovýzkumná kariéra v přírodních vědách: porovnání šancí mužů a žen, 2010, s. 5-5.
BARTKOVÁ, L. Komunikační možnosti kateder vysokých škol a jejich aplikace v příkladech katedry Rekreologie. e-Pedagogium (print), 2010, roč. N, č. 1 mimoř.č., s. 213-234. ISSN 1213-7758.
BARTKOVÁ, L. Efektivní nebo efektní komunikace směrem k uchazečům o studium. CASPRIO 2009 - pracovní setkání pracovníků v oblasti public relations českých a slovenských vysokých škol. 2009. Brno - zámek Křtiny
BARTKOVÁ, L. Public relations [E-learning]. Tvorba e-learningových distančních opor (EDO), číslo operačního programu: CZ.04.1.03/3.3.2.1/2, 2007.
BARTKOVÁ, L. Inovace výuky studijního předmětu Public Relations; Rozvojový projekt FRVŠ 2007; Registrační číslo 1098/2007. Rozvojový projekt FRVŠ 2007; Registrační číslo 1098/2007, 2007. Prezentování v rámci konference: Public relations vysokých škol CASPRIO:2007. Praha